Kvalitet prije svega

 

LAMAR parketi se dijele na klase prema vizuelnim karakteristikama gornjeg sloja drveta od kojeg je sačinjena lamela parketa, a ne prema samom kvalitetu proizvoda. Tehničko izvođenje parketnih lamela, a i parketne daske u cjelini, jednako je kvalitetno bez obzira na to u koju klasu su sortirane prema svojim tehničko-vizuelnim osobinama. Odabirom klase parketa u pojedinoj vrsti drveta, kupac odlučuje o ukupnom izgledu parketne površine, odnosno između ujednačenosti cijele površine po boji i strukturi drveta, i vizuelne reprezentacije prirodnih karakteristika drveta poput godova, čvorova i varijacija u boji, čime parketna površina postaje "živahnija” i "prirodnija".

 

Klase kao vizuelne karakteristike drveta

 

Svaka daska gornjeg sloja LAMAR parketa različita je po strukturi drveta što ga čini jedinstvenim proizvodom prirode i daje mu njegov šarm i eleganciju. Zato je LAMAR parket u svakoj vrsti drveta moguće odabrati u nekoliko klasa, koje se razlikuju po prirodnim karakteristikama drveta.
 
 

Natur

NATUR

 

Slobodan, prirodan raspored godova, bez pukotina ili oštećenja. Dozvoljeni su samo zdravi, negrupisani čvorovi do 5 mm („ptičje oko”), sa maksimalno tri čvora po parketnoj dasci. Dozvoljene su male razlike u boji i strukturi. Bjeljike i promjene boje nisu dozvoljene.

Rustic

RUSTIK

 

Slobodan prirodni raspored godova, bez pukotina ili oštećenja. Mogući samo zdravi i obrađeni (neispadajući) čvorovi, a broj i veličina čvorova nisu ograničeni, kao ni njihov raspored. Raspukli čvorovi se mogu popunjavati. Dopuštene su izrazite promjene u boji i strukturi i dužne bjeljike.

Hard Rustic

HARD RUSTIK

 

Uočljive su razlike u boji i strukturi. Prečnik čvorova nije ograničen ako ne utiče na stabilnost lamele. Raspukli čvorovi i pukotine se mogu obraditi i ispuniti. Zdrave bjeljike su dozvoljene. Ova struktura je karakteristična za hrast i daje veoma živahan i veoma rustičan vizuelni izgled.