^

LAMAR parketi imaju prirodnu harmoniju sa svakim okruženjem, čime stvaraju dragocjeni osjećaj ljepote i topline koji zauvijek traje. Ne postoji boja i struktura drveta koja se ne može dočarati LAMAR parketom, time potpuno oslobađajući Vašu kreativnost da realizuje svaku zamisao za pretvaranje poda u dekor. Mogućnosti su neograničene.

ALGOL

RIGEL

NAOS

 

ANTARES

SIRIUS

VEGA

 

MIMOSA

ALTAIR

CASTOR

 

MINOR

ERIDAN

PHOENIX

 

DENEB

MINTAKA

SHAULA

 

LYRA

CAPELLA

ASTEROPE

 

DIADEM

SEGINUS

EPSILON

 

CENTAUR

MIZAR

CYGNUS

 

PROCYON

ALKAID

ELECTRA

 

ARNEB

ACRAB

MEROPE

 

POLLUX

ATRIA

CANOPUS

 

PALLAS

ALHENA

SINISTRA

 

ARGO

ATLAS

ORION

 

ARIES

CHAMELEON

DORADO